Nyheter
2016-11-04
Företagsfrukost
Gemensam företagsfrukost med Eslövs kommun och NyföretagarCentrum i Eslöv, 10 november 07:30 - 09:00

 
Läs mer »
2016-08-22
Made-by-Eslöv-dagen lördagen den 3 september
Nyföretagarcentrum är på plats
Läs mer »
2015-08-27
Resultat i NFC Sveriges NKI–undersökning för 2014

NKI står för Nöjd Kund Index
Läs mer »
2015-03-16
Frukostmöte
Ännu en välbesökt träff på hotellet
Läs mer »
2015-02-04
Statistiken för 2014
Många nystartade företag
Läs mer »
2014-11-25
Frukostmöte
En välbesökt träff på hotellet
Läs mer »
2014-05-28
Samarbetsavtal med Almi
Utökade möjligheter till riskkapital
Läs mer »
2014-04-14
Årsstämma 3 april

Läs mer »
2013-12-04
Artikel i Lokaltidningens näringslivsbilaga
Läs hela artikeln här!
Läs mer »
2013-05-24
Nystartade företag
Många företag har startat med hjälp av Nyföretagarcentrum
Läs mer »
2012-08-13
Ny hemsida
Nu har Nyföretagarcentrum i Eslöv fått en ny hemsida.
Erbjudande
Ärendehantering


Läs mer »
Gratis kurs i hemsidor
Vad har hemsidan för funktion i mitt företag? Datiq håller en 2h kurs i vad en hemsida kan ha för funktion i ert företag. Lämna in en intresseanmälan här så återkommer vi med tid och plats.

Vi hjälper dig

Utvärdera din affärsidé

Grunden för alla företag är affärsidén.
Är Din idé hållbar eller behöver den kompletteras?
Var är riskerna och svagheterna?
Det är många frågor som skall besvaras och utvärderas innan man startar ett företag.

-En genomarbetad affärsidé är nyckeln till en bra start!

Se på din marknad

Produkter och tjänster skall avsättas.

  • Var hittar jag mina kunder?
  • Hur når jag dem?
  • På vilket sätt kan jag konkurrera?
  • Är min profilering stark nog?

- En klar strategi och marknadsplan kan vara skillnaden mellan att lyckas eller misslyckas.

Skapa kontakter

Ett bra utbyggt kontaktnät underlättar och skapar möjligheter. Det ger tillgång till kunskap, erfarenhet och marknadskontakter.

- Ett bra kontaktnät hjälper Dig till framgång!

Gå igenom lagar och regler

Kunskap om gällande lagar och regler är till stor hjälp för såväl nyföretagare som igångvarande verksamheter.

-Tag reda på de lagar och krav som berör Din verksamhet, så undviker Du många problem!

Diskutera din roll som företagare

Vad innebär det att vara företagare? Har jag den drivkraft och kompetens som behövs?

 

-Grunden till framgång finns alltid hos Dig själv!

Bedöma ekonomi och finansiering

Värdera affärsidén, uppskatta intäkter och kostnader. Sammanställ en resultatbudget. Hur mycket pengar krävs - behöver jag låna? En likviditetsanalys ger Dig besked.

- Analysera före, för att undvika obehagliga överraskningar efteråt!

 
Denna webbsida bygger på DATIQs Hemsida i en Låda